Om Sentrum Tannhelse

Tannlege Gøran Aass

Klinikkeier og allmenntannlege

Gøran er en kompetent allmennpraktiserende tannlege. Han ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo 2001,
og har jobbet i privat praksis siden.

Etter 5 års erfaring i privat praksis i Oslo, åpnet han Sentrum Tannhelse i hjembyen Kristiansund i 2005.
Hans visjon er å ha en moderne klinikk med avansert utstyr, digitale hjelpemidler og dyktige medarbeidere.
Gøran er interessert i protetikk (kroner og broer), og spesielt implantat protetikk og går på kurs og foredrag innen feltet. Han har godkjent Kompetansekurs i implantat protetikk som vil kunne gi enkelte pasientgrupper refusjon hos HELFO.

Gøran er opptatt av god kommunikasjon med pasienten. Han viser ofte modeller, røntgenbilder og informasjonsprogram for å forklare tannsituasjonen og behandlingen. Gøran tar godt vare på alle sine pasienter, enten de er 10 år eller 100 år gamle og sørger for at det alltid er en god stemning på kontoret.

Gøran er medlem av Den Norske Tannlegeforening.

Oralkirurg Fredrik Ahlgren

Klinikkeier. Tannlege. Spesialist i Oral kirurgi & Oral medisin. MSc Tannimplantater

Fredrik er utdannet tannlege 1997 i Göteborg, Sverige. Arbeidet etter det i privatpraksis i London, England og avsluttet en Mastergrad i Implant Dentistry i 1999 ved Eastman Institute.

Fikk godkjenning i 2004 som Spesialist i Oral kirurgi og Oral medisin etter 5 års studier ved Odontologisk fakultet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.
Etter spesialistgodkjenningen har Fredrik jobbet i Stockholm og på sykehus i Norge.
Har siden 2006 praktisert i Møre Romsdal fylke, blant annet ved Ålesund og Molde sykehus.
Fredrik fjerner blant annet visdomstenner, tar biopsier og setter inn implantater.

Fredrik er medlem av Den Norske Tannlegeforening og flere kjevekirurgiske foreninger.

Tannlege Camilla J. Anderson

Allmenntannlege

Camilla er en vennlig, entusiastisk og profesjonell tannlege som ble ferdig utdannet i 2003 ved Universitetet i Oslo. Hun praktiserte som privat tannlege i England fra 2003 til august 2012, hvor hun da flyttet tilbake til Norge i Kristiansund.

Hun er spesielt interessert i kosmetisk tannbehandling og har bred kompetanse innen feltet etter nesten 10 års erfaring fra flere kosmetiske private praksiser i England. Camilla har mange kurs innen kosmetisk tannbehandling og har fullført det ett-årige «Advanced Dental Seminars’ Cosmetic Dentistry Course» i Harley Street, London.
Camilla tatt Kompetansekurs i implantat protetikk i Bergen 2016. Kurset gir enkelte pasientgrupper refusjon hos HELFO.
Camilla lytter til sine pasienter og behandler alle med respekt. Hun gjør sitt ytterste for å gi sine pasienter et naturlig smil, enten man skifter ut noen gamle fyllinger, bleker tennene sine eller ønsker en full «makeover»

Camilla er medlem av Den norske Tannlegeforening.

Tannpleier Cecilie Crilly-Rambjør
Tannlegesekretær May-Britt Lien Pedersen
Tannhelsesekretær Janne Hakkebo
Tannlegesekretær Kathrine Becker
Kjeve- og ansiktsradiolog Neeraj Kasbekar
Tannlegesekretær Linde Amundøy
Tannlege Diana Badaru
Tannhelsesekretær Linda Markanes
Administrativ leder Jannicke K. Røkkum
Kjeveortoped Stein Haugen-Flermoe
Tannhelsesekretær Anna Fielitz
Kjeveortoped Anna Kasbekar
Anestesilege Peter Tolnai
Anestesisykepleier Boglarka Tolnai
Tannpleier Anita Brakstad